Money-Mindset

Hoe als student God met je geld en bezit te volgen?

Money-Mindset

Je inkomsten en uitgaven worden in Nederland vaak gezien als privé. Je vraagt iemand niet zomaar naar zijn inkomen, of informeert hoe duur zijn vakantie was. Terwijl de keus waar we geld aan besteden het verhaal van ons dagelijks leven vertelt. Het laat zien wat we belangrijk vinden: kleding, eten, vrienden etc. Hoeveel sparen we? En waar geven we ons geld wél aan uit?

Onze uitgaven zeggen zo ook veel over wat onze prioriteiten zijn. Als God prioriteit heeft in jouw leven, mag Hij dan invloed hebben op jouw financiële keuzes?

BIJBEL
BIJBELVERSEN
Nederlandse studenten

Wat is het perspectief van de Bijbel op geld?

In de Bijbel staat veel geschreven over geld en bezitting, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. In de Bijbel zijn er in totaal 2350 verzen over dit onderwerp geschreven, dit is bijna 5x zo veel als het aantal verzen waar geloof of gebed in voor komt. De Bijbel is daarom ook een belangrijke leidraad hoe wij -ook nunog - met ons geld en bezit mogen omgaan!

Een voorbeeld hiervan is Mattheüs 6:24; Hier staat geschreven dat niemand twee heren kan dienen. Je kunt niet én God dienen én de mammon. De mammon wordt in de Bijbel als symbool gebruikt voor beheerst zijn door geld.

Een ander voorbeeld is Filippenzen 4. Hier schrijft Paulus het volgende: “Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.” (NBV21)

Nu is het niet de bedoeling dat jullie tijdens jullie tijdens je studie honger ondervinden, maar de verschillen tussen studenten kunnen groot zijn. De ene student kan meerdere malen per jaar op vakantie, terwijl de ander moet puzzelen om niet een stukje maand met een lege bankrekening over te houden. God daagt ons uit om in beide gevallen tevreden te zijn.

Waar blijft mijn geld?

Als je bewuste keuzes wil maken waarje wel of geen geld aan wil besteden, is het belangrijk om te weten waar je nu je geld aan uit geeft. Als je weet waar het nu heen gaat, geeft dit de mogelijkheid om andere keuzes te gaan maken.

Goed omgaan met geld begint bij het maken van een planning van hoe je Gods geld kan besteden. Dat vraagt dan vervolgens ook discipline om je daaraan te houden!

Deze tool in Excel kan jou helpen om een begroting te maken en je inkomsten en uitgaven te plannen. Een makkelijke manier om inzicht te krijgen in je huidige uitgaven is door bijvoorbeeld je uitgaven van afgelopen maand te bekijken en je inkomsten in dezelfde categorieën als in de tool te verdelen, ook de app van je bank kan je hier soms al mee op weg helpen!

"Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden."                                         

Korintiërs 2:8-9 (NBV21)

Studeren en Geven

In de Bijbel staan net als de bovenstaande tekst verschillende gedeelten over het geven van een tiende deel. Er zijn vaak genoeg redenen te bedenken hoe je dit geld ook anders goed kunt gebruiken. Je hebt het geld misschien voor iets anders nodig, of vraagt je af ‘kom ik deze maand wel rond?’ Allemaal hele goede vragen, toch willen we juist nu al uitdagen om nu al te beginnen met geven!

Aan de slag

Met deze drie tips kan je gelijk aan de slag met dit onderwerp:

  1. Gebed: bespreek met God waar jij je prioriteiten stelt en zoek naar Zijn wil en wat Hij van je vraagt.
  2. Praktijk: maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld met de hiervoor beschreven Excel tool. Kijk vervolgens of je tevreden bent met de verdeling van je uitgaven.
  3. Begin klein: maak direct een start om te delen van de overvloed die je ontvangen hebt. Dat kan door een (periodieke) gift te geven, of een deel van je tijd en talenten in te zetten voor God. Iedereen heeft iets om uit te delen: of het nu geld, tijd, talent of aandacht is!

Interview Mart

Mart is vierdejaars theologiestudent in Ede, in deze korte video deelt hij zijn verhaal over hoe hij God heeft leren vertrouwen met geld.

Studiemateriaal

Wil je samen met jouw kring of huisgenoten een Bijbelstudie doen over God en geld? Bekijk dan het volgende studiemateriaal

Wil je meer lezen over hoe je vanuit de Bijbel met geld kan om gaan; bestel dan het boek ‘Jouw geld telt’ via de shop.

Top of page