Financiële tips

Jij bent aangesteld als manager van Gods geld en eigendommen. God vertrouwt jou Zijn werk toe. Het managen van Gods geld brengt grote verantwoordelijkheden om Gods wensen uit te voeren. Hoe ga jij om met de bezittingen en eigendommen die God jou heeft gegeven?

Bij het maken van een aantal financiële uitgaven is het verstandig om advies te vragen bij mensen die daar inzicht in hebben. God is betrokken bij jouw financiën. Win bij de volgende financiële beslissingen, eerst advies in bij God zodat je de juiste beslissing neemt.

Hoe kan je bezuinigen? Ga aan de slag met ‘piraminder’. Kijk voor meer informatie op de site detransformisten.be.

Een buffer opbouwen voor onverwachte uitgaven zorgt voor financiële rust. Zet maandelijks geld op een spaarrekening totdat je een bedrag hebt bereikt van drie netto maandsalarissen. Kijk ook op nibud.nl.

Houd je administratie regelmatig bij. Hierdoor ontstaat geen achterstand en creëer je financiële rust.

Hoe kan ik mijn uitgaven bewaken en financiële rust creëren? Maak een maandbegroting van de uitgaven en kijk of je uitgaven overeenkomen met je werkelijke uitgaven.

Bekijk je bankafschriften eens. Wat kan je zeggen over de rol van geld in jouw leven aan de hand van je bankafschriften?

Je wilt groeien in sparen? Oefenen om je iets in het heden te ontzeggen om in de toekomt iets beters te kunnen verkrijgen is een manier om te groeien in sparen.

In de Bijbel staat het verhaal van de arme weduwe. Zij wierp twee kleine munten in de offerschaal. Jezus zegt: ’deze vrouw heeft van haar armoede alles wat zij had gegeven, heel haar levensonderhoud. Een gift moet een offer zijn, het moet je wat kosten. Is dit ook jouw ervaring?

Stel elke aankoop die je wilt doen één maand uit en bedenk: heb ik dit echt nodig?

Weet je dat in de Bijbel staat dat als je tevreden bent, dit grote winst is? (1Timotheus 6:6). Maak vandaag een lijst met vijf punten waar je financieel tevreden over bent.

Wij zijn ook manager van de schepping. Hoe kan ik hier een bijdrage aan leveren? Ga eens een maand lang leven van een minimum inkomen.

Het geven van giften is een zaak tussen jou en God. God heeft jouw geld niet per se nodig, maar wel je hart. Vrijgevigheid is een zaak van het hart. God wil dat jij uit een hart van liefde en dankbaarheid gaat geven. Betrek jij God in jouw gebed bij het doen van giften?

Je kan schulden voorkomen door alleen producten te kopen die direct betaald kunnen worden zonder een lening of een kredietlimiet.

Onderzoek hoe je geldstromen lopen. Een praktische manier om dat te bereiken is om elke drie maanden een overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven.