Financiële tips

Bespaar op boodschappen door een vooraf een boodschappenlijst te maken en je hier ook aan te houden. Zo voorkom je dat je onnodige producten in je winkelwagen stopt. Ga voortaan altijd boodschappen doen met een boodschappenlijst en houd je daar aan.

Onderzoek hoe je geldstromen lopen. Een praktische manier om dat te bereiken is om elke drie maanden een overzicht te maken van je inkomsten en uitgaven.

“Goedkoop is duurkoop”, koop duurzame producten, die ook reparabel zijn. Maak een lijst van spullen die niet reparabel zijn en kijk of je dit product bij je volgende aankoop kan vervangen door een product dat wel reparabel is. Kijk op de site: nl.ifixit.com.

Weet je dat in de Bijbel staat dat als je tevreden bent, dit grote winst is? (1Timotheus 6:6). Maak vandaag een lijst met vijf punten waar je financieel tevreden over bent.

Hoe kan ik groeien in vrijgevigheid? Dit kan door goede doelen uit te kiezen en gericht hiervoor geld te opzij te leggen. Leg aan de Heere de bestemming van jouw giften voor en vraag wat zijn bedoelingen zijn. Bijvoorbeeld: dit jaar ga ik  ..% van mijn inkomen geven aan die goede doelen.

Mijn uitgaven verminderen. Loopt door je betaalde abonnementen en kijk wat noodzakelijk is. Is het niet noodzakelijk, zeg dan tijdig die abonnementen op. Of kijk of je met een vriendin/vriend een abonnement zou kunnen delen. Op welk abonnement kan jij besparen?

Welke financiële doelen wil jij dit jaar bereiken? Maak een financieel plan en stel prioriteiten bij het bepalen van de acties die je hiervoor gaat ondernemen. Voorbeeld: meer geven --> opgeven voor een sponsorkind bij een Stichting ... --> minder geld uitgeven aan kleding.

Jij bent aangesteld als manager van Gods geld en eigendommen. God vertrouwt jou Zijn werk toe. Het managen van Gods geld brengt grote verantwoordelijkheden om Gods wensen uit te voeren. Hoe ga jij om met de bezittingen en eigendommen die God jou heeft gegeven?

Geniet vandaag in het bijzonder van alles wat God je geeft. (Prediker 5:18). Maak een lijst van vijf dingen waar je vandaag van hebt genoten.

Bekijk je bankafschriften eens. Wat kan je zeggen over de rol van geld in jouw leven aan de hand van je bankafschriften?

Stel elke aankoop die je wilt doen één maand uit en bedenk: heb ik dit echt nodig?

Beschouw giften niet als een sluitpost van je begroting. Gods deel heeft prioriteit, dus geef Hem Zijn deel als eerste.

Kijk wekelijk je banktransacties na (via internet). Controleer de transactie. Daarmee houd je overzicht of alles loopt zoals je had begroot. Eventuele afwijkingen kun je snel corrigeren.

Als uit jouw administratie blijkt dat je meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan moet je je inkomsten verhogen of je uitgaven naar beneden bijstellen: bezuinigen.

Wil je je geldstromen beheren? Maak een duidelijke structuur in de manier waarop je je bankrekening gebruikt. Verdeel je maandelijkse inkomsten over drie rekeningen. Een (basis) bankrekening voor de vaste lasten, een (leef)bankrekening voor de dagelijkse uitgaven en een (reserverings)bankrekening voor incidentele uitgaven.