Financiële tips

Elke maand minder uitgeven dan er binnenkomt, leidt tot groei van je vermogen. Je kunt gaan sparen voor korte- en langetermijndoelen en om te investeren in Gods Koninkrijk. Hoe kun jij je uitgaven verminderen zodat er meer geld overblijft om te sparen en ook te investeren in Gods Koninkrijk?

Door reclame worden we verleid om meer spullen te kopen. Hoe ga jij hiermee om?

Hoe kan ik groeien in vrijgevigheid? Dit kan door goede doelen uit te kiezen en gericht hiervoor geld te opzij te leggen. Leg aan de Heere de bestemming van jouw giften voor en vraag wat zijn bedoelingen zijn. Bijvoorbeeld: dit jaar ga ik  ..% van mijn inkomen geven aan die goede doelen.

Als je uitsluitend focust op het bouwen van rijkdom dan is het gevaar groot dat je meer gaat vertrouwen op geld als zekerheid dan op God die voorziet. Stel je vertrouwen niet op geld maar op God. Op wie stel jij je vertrouwen? (Spreuken 11:28)

Bespaar op je huishouden door schoonmaakmiddelen van goedkopere merken te kopen. Bekijk jouw schoonmaakkast en kijk welke schoonmaakmiddelen je bij de volgende aankoop kan vervangen door een goedkoper merk.

Bekijk je bankafschriften eens. Wat kan je zeggen over de rol van geld in jouw leven aan de hand van je bankafschriften?

Het belangrijkste nadeel van een lening, is dat het altijd geld kost. Je betaalt namelijk rente over het bedrag dat je leent. Hoe hoger het rentepercentage van de lening, des te hoger de kosten. Ga dus eerst sparen voor je aankoop.