Financiële tips

Beschouw giften niet als een sluitpost van je begroting. Gods deel heeft prioriteit, dus geef Hem Zijn deel als eerste.

Tevredenheid is een voorwaarde voor leven vanuit genoeg. (Hebreeën 13:5). Uit onderzoek blijkt dat het hebben of kopen van meer luxe spullen niet leidt tot meer tevredenheid en een gelukkig leven. Ben jij tevreden met wat je hebt?

Uit onderzoek blijkt dat als je doelbewust weggeeft, dit meer geluk en tevredenheid oplevert dan wanneer je het geld aan jezelf besteedt. Wat kun jij vandaag aan een ander geven?

Jij bent aangesteld als manager van Gods geld en eigendommen. God vertrouwt jou Zijn werk toe. Het managen van Gods geld brengt grote verantwoordelijkheden om Gods wensen uit te voeren. Hoe ga jij om met de bezittingen en eigendommen die God jou heeft gegeven?

Hoe kan ik mijn uitgaven bewaken en financiële rust creëren? Maak een maandbegroting van de uitgaven en kijk of je uitgaven overeenkomen met je werkelijke uitgaven.

Ruim je huis op! Een overzichtelijk huis leidt ook tot aanpassing van je koopgedrag.

Breng je administratie op orde door je documenten te ordenen, want mensen die hun administratie in orde hebben, hebben geen betalingsachterstanden en onnodige abonnementen. Gooi overbodige documenten weg en berg de rest van je documenten op in een map met een mappenstructuur. Kijk de site van het Nibud die je daarbij kan helpen en breng vandaag je administratie op orde: nibud.nl